Utbildning

De nya läroplanerna, projketinlärning, helhetsskapande lärområden, programmering… Hur får man elever att bli inspirerade av matematik, naturvetenskaper och teknik?

För att stöda lärare i deras vardagliga arbete fortbildar LUMA FINLAND-programmet lärare i de nyaste metoderna och materialen, med fokus på att inspirera och motivera barn och ungdomar bättre.

Programmets samtliga utbildningar är kostnadsfria. Utbildningsformerna varierar från presentationer på några timmar till projekt som räcker en hel termin och webbutblidningar som är öppna för alla. Utbildningarna lämpar sig väl bl.a. för FBA- och Kiky-dagar

Bekanta dig med vårt urval!