Lähikoulutukset

Kevään 2018 koulutustietoja päivitetään sitä mukaa, kun koulutusten tarkat ajankohdat ovat tiedossa. Koulutusta järjestetään vuosina 2018 ja 2019 sekä kevät- että syyslukukausina.

Useat hankkeet järjestävät myös kunta- ja koulukohtaisia koulutuksia. Koulut tai kunnat, jotka ovat kiinnostuneita LUMA SUOMI –ohjelman koulutuksen järjestämisestä alueellaan, voivat ottaa yhteyttä ohjelman koordinaattoriin Saara Lehtoon (saara.lehto@helsinki.fi / 050 311 9360). Tutustu myös ohjelman verkkokoulutuksiin.

Koulutukset keväällä 2018

Ymmärrystä ongelmanratkaisuun – Opi avoimien ongelmien ratkaisua!
Hämeenlinna
lähi- ja verkkokoulutus
30.01. – 18.04.2018
Koulutuskokonaisuus rohkaisee luokanopettajia tarttumaan haasteelliseksi koettuun avoimien ongelmien ratkaisuun ja arviointiin. Uusi opetussuunnitelma painottaa ongelmanratkaisun merkitystä oppimisessa. Tavoitteena on luovan ja loogisen matemaattisen ajattelun kehittäminen ja oppilaiden matematiikan ymmärryksen lisääminen. Avoimia ongelmia ratkaisemalla harjoitellaan myös muita uuden opetussuunnitelman tavoitteita, esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, uusia työtapoja, ajattelun taitoja ja monipuolisia arviointitapoja.

Koulutuksessa mukana olijoille tarjotaan avoimia ongelmia, taustamateriaalia ja toimintaohjeita luokkakäsittelyn tueksi. Koulutuskokonaisuus käsittää kaksi lähiopetusiltapäivää (ti 30.1.2018 klo 14.30-18.00 ja ke 18.4.2018 klo 14.30-18.00) sekä videotapaamisia. Näiden pohjalta opettajat suunnittelevat yhdessä kouluun / luokkaan sopivimman kokonaisuuden avoimien ongelmien ratkaisun toteuttamiseksi. Koulutuskokonaisuus tukee opettajia tässä lukukauden projektissa.

Koulutuksessa käytetyt ongelmat ovat syntyneet osana LUMA SUOMI -hankkeen kolmivuotista tutkimustyötä yhteistyössä tutkijoiden ja tutkimukseen osallistuneiden opettajien kanssa. Opettajille on siis tarjolla tietoa ja tukea tutkimuksesta, aiemmista luokkakokemuksista ja käsiteltävistä ongelmista.

Toiveena on, että koulutuskokonaisuuteen osallistuisi vähintään kaksi opettajaa samalta koululta. Tämä lisää sitoutumista ja helpottaa toiminnan aloittamista ja toteuttamista kouluissa. Koulutus järjestetään yhteistyössä Hämeen kesäyliopiston kanssa. Ilmoittautumiset 21.01.2018 mennessä allaolevan linkin kautta.

Koulutuksen tiedot ja ilmoittautuminen »

Hankkeen kuvaus »


Vahvuutta lukukäsitteeseen, ymmärrystä yhtälönratkaisuun
Kajaani
23.-24.2. ja 22.3.
Pienimuotoisessa kartoituksessa viides- ja kuudesluokkalaisille teetettiin tehtävä 8 + 4 = __ + 5. Noin puolet näistä oppilaista vastasi 12 tai 17. Esimerkki osoittaa, miten lapset ajattelevat yhtäsuuruusmerkkiä laskemistoimintona, jolloin yhtälönratkaisun ymmärtämiseltä puuttuu pohja. Vahva lukukäsite sekä muuttujan ja yhtälön monipuolinen ymmärtäminen luovat pohjan joustavalle yhtälönratkaisulle, josta on hyötyä yläkoulun jälkeenkin. Koulutus tarjoaa opettajille työkaluja auttaa oppilaita tälle polulle.

Koulutus on suunnattu kaikille matematiikkaa opettaville esi-, luokan- ja aineenopettajille.
Koulutuksessa keskitytään aritmetiikan ja algebran oppimisen polkuun aina esikoulusta yläkouluun. Lisäksi pohditaan keskustelevan luokkahuonekulttuurin luomista matematiikan tunneille.

Koulutus koostuu alussa olevasta lähikoulutuspäivästä, välitehtävästä ja toisesta koulutuspäivästä.

Lähikoulutuspäivän alussa ja lopussa on kaikille osallistujille yhteiset osuudet. Näiden välissä työskennellään YHDESSÄ valinnaisessa työpajassa:
Ryhmä 1. Sujuvuutta ja joustavuutta peruslaskutaitoon! (esiopetus, perusopetus: luokat 1-2)
Ryhmä 2. Alakoulun aritmetiikkaa uusin silmin (perusopetus: luokat 3-6)
Ryhmä 3. Joustava yhtälönratkaisu (perusopetus: luokat 7-9)

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan lähempänä koulutuksen alkua.

Mukana olevat hankkeet:
Alakoulun aritmetiikkaa uusin silmin -hankkeen kuvaus »
Joustava yhtälönratkaisu -hankkeen kuvaus »
Sujuvuutta ja joustavuutta peruslaskutaitoon! -hankkeen kuvaus »