Kontaktuppgifter

Allmän kontaktadress för programmet: info@suomi.luma.fi


Programchef

professor, forskningschef Maija Aksela, Helsingfors universitet
maija.aksela@helsinki.fi
tel. 050 514 1450


Programkoordinator

koordinator Saara Lehto, Helsingfors universitet
saara.lehto@helsinki.fi
tel. 050 311 9360


Undervisningsassistent för programmet

undervisningsassistent Karoliina Hannukkala, Helsingfors universitet
karoliina.hannukkala@helsinki.fi


Ledare för programmets övervakning och utvärdering

professor Jari Lavonen, Helsingfors universitet
jari.lavonen@helsinki.fi
tel. 050 415 5317