Vahvuutta lukukäsitteeseen, ymmärrystä yhtälönratkaisuun

Koulutus järjestetään perjantaina 13.9. Mikkelissä. Ilmoittaudu mukaan verkkolomakkeella ».

Kenelle?

Koulutus on suunnattu KAIKILLE matematiikkaa opettaville esi-, luokan- ja aineenopettajille.

Koulutuksen sisällöstä

Kuinka rakentaa oppilaiden matematiikan osaaminen kestävälle pohjalle? Kurssilta saadaan siihen työkaluja ja oppimateriaaleja. Vahva lukukäsite sekä yhtälön ja muuttujan monipuolinen ymmärtäminen luovat perustan joustavalle yhtälönratkaisulle, josta on hyötyä yläkoulun jälkeenkin. Koulutus auttaa opettajia johdattamaan oppilaitaan tälle polulle. Koulutus koostuu kahdesta lähikoulutuspäivästä ja näiden välissä suoritettavista tehtävistä.

Lähikoulutuspäivän alussa ja lopussa on kaikille osallistujille yhteiset osuudet. Niissä käsitellään muun muassa matemaattisen ajattelun kehittymistä tukevia tehtävätyyppejä, luokkahuoneen keskustelukulttuurin kehittämistä sekä koulumatematiikan ytimessä olevia ideoita, jotka toistuvat kaikilla luokka-asteilla. Näiden välissä työskennellään YHDESSÄ valinnaisessa työpajassa tutustuen kyseisessä hankkeessa kehitettyihin oppimateriaaleihin:

Ryhmä 1. Sujuvuutta ja joustavuutta peruslaskutaitoon! (esiopetus; perusopetus, luokat 1-2)
Ryhmä 2. Alakoulun aritmetiikkaa uusin silmin (perusopetus, luokat 3-6)
Ryhmä 3. Joustava yhtälönratkaisu (perusopetus, luokat 7-9)
Opettajat ovat antaneet aikaisemmista koulutuksista erittäin hyvää palautetta.

Yhteyshenkilöt
  • kysy lisää koulutuksesta: matikka.verkossa@gmail.com

Mukana olevat hankkeet:
Alakoulun aritmetiikkaa uusin silmin -hankkeen kuvaus »
Joustava yhtälönratkaisu -hankkeen kuvaus »
Sujuvuutta ja joustavuutta peruslaskutaitoon! -hankkeen kuvaus »