Työelämätieto LUMA-aineiden opetuksessa

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 työelämätaitoihin ja yrittäjyyteen tutustuminen sukupuolinäkökulma huomioiden on yksi laaja-alaisen osaamisen tavoitteista. OPSiin on kirjattu, että perusopetuksessa

“Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan muutostilanteissa joustavasti ja luovasti. Heitä ohjataan tarttumaan asioihin aloitteellisesti ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja. Oppilaita tuetaan tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään jatko-opintovalintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan, perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen.” (OPS 2014, s. 22)

Työelämätiedon lisääminen on lisätty myös oppiaineen tehtäviin fysiikan ja kemian tapauksessa:

“Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita hahmottamaan fysiikan/kemian osaamisen merkitystä myös jatko-opintojen ja työelämän kannalta. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla oppilaille mahdollisuuksia soveltaa kemiaa erilaisissa konteksteissa sekä tutustua monipuolisesti ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan/kemian osaamista.” (OPS 2014, s. 447 ja s. 453)

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan tulevaisuuden työelämätiedoista ja -taidoista!

Koulutus järjestetään osana valtakunnallisia LUMA-päiviä.

  • Jyväskylä 6.6.2019 klo 11.15-12.00, Jyväskylän yliopisto, Ylistönrinteen kampus

Löydät koulutuksen tarkemmat tiedot ja sijainnin LUMA-päivien sivuilta. Sivuilta pääset myös ilmoittautumaan LUMA-päiville, jotka pidetään Jyväskylässä 5.-7.6.2019.

Hankkeen kuvaus »

Yhteyshenkilö
  • Jenny Kolström, Itä-Suomen yliopisto, jenny.kolstrom@uef.fi