Ohjelmointia Construct-ohjelmalla

Koulutus on osa LUMA SUOMI -ohjelman hanketta Oppiaineet ja opettajat integroivaa tietotekniikan ja ohjelmoinnin opetusta.

Hankkeen kuvaus »

Koulutus sisältää sekä alkeis- että jatkokoulutuksen. Koulutusten tarkemmat tiedot ja kuvaukset on esitelty alla.

Ohjelmointia Construct3-ohjelmalla, alkeet

Aika ja paikka: keskiviikko 4.9.2019 klo 15.00-18.00, Vaasan yliopisto (Wolffintie 34)
Yhteyshenkilö: Hanna Hankaniemi, hanna.hankaniemi@uwasa.fi

Tavoitteet:

 • Tukea opettajia syksyllä 2016 voimaan tulleen opetussuunnitelman perusteiden käyttöönotossa, erityisesti tieto- ja viestintätekniikan osalta.
 • Perustella, miksi ohjelmointia tulisi opettaa osana eri oppiaineita ja antaa ideoita, miten sen voisi tehdä.
 • Tutustuttaa opettajat Construct3-ohjelmointiympäristöön ja koodata esimerkkipelinä pedagoginen peli.

Kenelle: Koulutus on suunnattu yläkoulun opettajille, jotka haluavat saada ensikosketuksen ohjelmointiin sekä rikkoa omia ennakkoluuloja. Osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta ohjelmoinnista. Ei ole väliä mitä oppiaineita opetat, tätä ohjelmaa voivat hyödyntää kaikki.

Koulutuksen sisältö ja eteneminen:

 • Ohjelmointi opetussuunnitelman perusteissa ja käytännössä eri luokka-asteilla.
 • Hand`s on: Construct3-ohjelmointiympäristön kokeileminen ja pedagogisen esimerkkipelin koodaus.
 • Ohjelmointiympäristön vapaata kokeilua ohjaajan avustuksella.
 • Peliprojekti koulussa: toteutuneita esimerkkejä oppiaineita ja opettajia yhdistävistä peliprojekteista.

Lisätietoja: Jokainen osallistuja tarvitsee koulutukseen oman tietokoneen, jonka saa yhdistettyä nettiin. Hiiren käyttöä koulutuksessa suositellaan lämpimästi. Ohjelmointiohjelman kieli on englanti. Itse ohjelma on maksuton, ja se toimii selaimessa.
Hinta: Ilmainen

Ohjelmointia Construct3-ohjelmalla, jatko

Aika ja paikka: maanantai 28.10.2019 klo 15.00-18.00, Vaasan yliopisto (Wolffintie 34)
Yhteyshenkilö: Hanna Hankaniemi, hanna.hankaniemi@uwasa.fi

Tavoitteet:

 • Tukea opettajia Construct3-ohjelman käytössä sekä antaa lisää varmuutta ohjelman käyttöön.
 • Antaa ideoita, vaihtoehtoja ja esimerkkikoodia erilaisten pelilogiikoiden ja -tapahtumien toteuttamiseen.
 • Jakaa kokemuksia ohjelman käytöstä opetuksessa.

Kenelle: Koulutus on suunnattu yläkoulun opettajille, jotka haluavat syventää ja vahvistaa Construct3-ohjelmointiohjelman käyttötaitojaan. Osallistuminen edellyttää ohjelman perusasioiden osaamista. HUOM! Mikäli olet käyttänyt Construct2- ohjelmaa voit hyvin osallistua tähän koulutukseen.

Koulutuksen sisältö ja eteneminen:

 • Hand`s on: Ohjelmointia Construct3-ohjelmointiympäristössä; harjoituksina mm. taustakuvan tuonti ja tilemap, animaatiot, äänet, kentän vaihto jne. koodaus.
 • Ohjelmointi opetussuunnitelman perusteissa ja käytännössä eri luokka-asteilla.
 • Ohjelmointiympäristön vapaata kokeilua ohjaajan avustuksella. Tarjolla paljon apumateriaalia ja koodiesimerkkejä eri toimintojen koodaamiseen.
 • Ohjelman käyttö omassa opetuksessa: kokemuksia.

Lisätietoja: Jokainen osallistuja tarvitsee koulutukseen oman tietokoneen, jonka saa yhdistettyä nettiin. Hiiren käyttöä koulutuksessa suositellaan lämpimästi. Ohjelmointiohjelman kieli on englanti. Itse ohjelma on maksuton, ja se toimii selaimessa.

Hinta: Ilmainen