Verkkokoulutus: Vahvuutta lukukäsitteeseen – ymmärrystä yhtälönratkaisuun

Esittely

Matemaattinen osaaminen tutkitusti kestävämmälle pohjalle! Uudet pedagogiset avaukset ja vahva matemaattinen näkökulma yhdistyvät paljon kiitosta saaneessa koulutuksessa. Muun muassa lukumääräpalat ja joustava yhtälönratkaisu vahvistavat oppilaiden lukukäsitettä, yhtälön ja muuttujan monipuolista ymmärtämistä sekä yhtälönratkaisutaitoja.

Koulutus sisältää yhtenevät ja erilliset sisällöt esikoulun, alakoulun ja yläkoulun opettajille. Koulutuksessa yhdistyy kolmen hankkeen osaaminen, mukana ovat hankkeet Alakoulun aritmetiikkaa uusin silmin », Sujuvuutta ja joustavuutta peruslaskutaitoon! » ja Joustava yhtälönratkaisu »

Koulutuksessa käsitellään myös muun muassa matemaattisen ajattelun kehittymistä tukevia tehtävätyyppejä, luokkahuoneen keskustelukulttuurin kehittämistä sekä koulumatematiikan ytimessä olevia ideoita, jotka toistuvat kaikilla luokka-asteilla.

Koulutuksen laajuus ja aikataulu

Koulutuksen laajuus on noin 20 tuntia. Syksyllä 2019 koulutus järjestetään 9.9.-1.12.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu syksyn 2019 koulutukseen verkkolomakkeella ».

Linkki koulutukseen

Linkki koulutukseen ilmestyy lähempänä kurssin alkua. Koulutukseen ilmoittautuneet saavat tarkemmat tiedot koulutuksesta sähköpostitse.

Lisätietoa koulutuksesta

Lisätietoja koulutuksesta »

Koulutuksen hankeet
Yhteyshenkilö
  • Riikka Palkki, Oulun yliopisto, matikka.verkossa@gmail.com, 040 5440 335