Argumentointia painottava luonnontieteiden kouluopetus

Koulutuksessa paneudutaan argumentointia painottavaan luonnontieteiden opetukseen, jonka
keskeisenä tavoitteena on tukea oppilaiden perustelutaitojen kehittymistä ja luonnontieteiden
oppimista. Argumentointia käsittelevän tietoiskun lisäksi kokeillaan ja keskustellaan työtavoista,
jotka ohjaavat oppilaita muodostamaan ja arvioimaan perusteltuja väittämiä, eli argumentteja
havainto-, teksti- tai videoaineiston pohjalta. Työtavat soveltuvat parhaiten yläkoulun ja lukion
luonnontieteiden oppitunneille.

Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja kokeilemaan!

Koulutus järjestetään osana valtakunnallisia LUMA-päiviä.

  • Jyväskylä 7.6.2019 klo 11.15-12.00, Jyväskylän yliopisto, Ylistönrinteen kampus

Löydät koulutuksen tarkemmat tiedot ja sijainnin LUMA-päivien sivuilta. Sivuilta pääset myös ilmoittautumaan LUMA-päiville, jotka pidetään Jyväskylässä 5.-7.6.2019.

Hankkeen kuvaus »

Yhteyshenkilö
  • Mikko Kesonen, Itä-Suomen yliopisto, mikko.kesonen@uef.fi, 050 442 2616