Utveckling av kreativt tänkande i skolmatematiken

Introduktion

Projektet riktar sig till elever i åk 7-9 och syftar i första hand till att erbjuda förbättrade möjligheter till kreativt tänkande. Speciellt när aktuella problemsekvenser har varit förankrade i elevernas verklighet har de också ökat elevernas intresse för matematiken.

En del av problemsekvenserna har koppling till andra ämnen; t.ex. uppgiften att konstruera en skala för mätglaset till en regnvattenmätare eller uppgiften att beräkna antalet träd i skogen (för att kunna besluta om ev. tilläggsplantering). Alla hjälpmedel är tillåtna i problemsekvenserna, men betoningen är på att utveckla elevernas eget tänkande och inte lika mycket användningen av olika hjälpmedel.

Med hjälp av problemsekvenser breddas underlaget för bedömning av elevernas kunskaper och färdigheter i matematik, men det bör erkännas att utvärdering av problemlösningsförmåga och olika elevers bidrag vid grupparbete inte är det lättaste.

Material som stöder undervisning

Nivåer: grundundervisning: årskurs 7-9
Läroämnen: matematik
Beskrivning: Lärarledda problemsekvenser stödjer en systematisk utveckling av förmågan att lösa problem och att använda olika lösningsmetoder. Följande mål inom LP2014 uppfylls: – att lära sig tänka – att samarbeta i grupper och inom klassen – att arbeta med utmaningar och fördjupningsuppgifter – att argumentera och dra slutsatser.
Typ: beskrivning/redogörelse för pedagogisk modell, övrigt stödmaterial för lärare, (läro)material för elevanvändning
Nyckelord: problemlösning, problemsekvens, utmaningar, samarbete.

Till materialet »

Publikationer
 • Burman, L. (2014). About problem sequences designed for heterogeneous classes in grade seven. In Ambrus, A., & Vásárhelyi, É. (Eds.), Problem solving in Mathematics Education. Proceedings of the 15th ProMath conference, 30 August – 1 September, 2013 in Eger. Budapest: Faculty of Science, Eötvös Loránd University.
 • Burman, L. (2016). Using Venn diagrams in problem solving: a sequence of tasks with fractions and percentages. In Kuzle, A., Rott, B. & Hodnik Čadež, T. (Eds.), Problem Solving in the Mathematics Classroom – Perspectives and Practices from Different Countries. Münster: Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien.
 • Burman, L. (2017). On the construction of a problem sequence. Magistra landertina, 12(2), 94-108.
 • Burman, L. & Wallin, S. (2014). Teacher guided practice with problem sequences. In Spaces for learning: past, present and future, Proceedings of the 30th symposium of the Finnish Mathematics and Science Education research Association in Vaasa, November 6-8, 2013, 2014(36), 69-77. Vaasa: Faculty of Education, Åbo Akademi University.
Kontaktpersoner
 • Lars Burman, Åbo Akademi, lburman@abo.fi
Samarbetsläroanstalter 2014–2016 och deras kontaktpersoner
 • Vasa övningsskola; Jan Alin, jalin@abo.fi
 • S:t Olofsskolan, Åbo; Kim Virta, kim.virta@turku.fi
 • Strömborgska högstadiet, Borgå; Ralf Wadenström, ralf.wadenstrom@porvoo.fi
 • Lyceiparkens skola, Borgå
 • Lovisanejdens högstadium; Alva Grönqvist, alva.gronqvist@edu.loviisa.fi
 • Närpes högstadium; Anders Hollfast, anders.hollfast@narpes.fi