Tutki ja tuumaa: Esikoululaisten tutkimisen taidot

Esittely

Tutki ja tuumaa on kehittämis- ja tutkimushanke, jossa päiväkoteihin ja esiopetukseen kehitetään yhteistyössä lastentarhanopettajien kanssa lasten tutkimisen taitoja tukeva oppimisympäristö sekä opetusmateriaaleja.

Keskeisinä teemoina ovat ympärillämme havaittavat lapsia kiinnostavat luonnontieteiden ilmiöt. Ilmiöiden tutkimisen ympärille rakennetaan innostava ja elämyksellinen oppimisympäristö, jossa integroidaan taidetta, tarinoita ja leikkiä luonnontieteisiin.

Hankkeen työpajoissa pääset konkreettisesti tutustumaan kehitettyihin toiminnallisiin tutkimuksiin. Tule saamaan työkaluja ja ideoita toteuttaa lapsilähtöistä tiedekasvatusta omassa työssäsi!

Kirjoituksia hankkeesta

Tutki ja tuumaa – arjen ihmettelystä tutkimisen riemuun

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: esiopetus
Oppiaineet: matematiikka, ympäristöoppi
Kuvaus: Aineisto on videomuotoinen esikoulujen tutkimukselliseen luonnontieteiden opiskeluun suunnattu materiaali ensisijaisesti opettajille, mutta myös kodeissa tapahtuvan luonnontieteiden opiskelun tueksi.
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille
Avainsanat: luonnontieteet, kokeellisuus, tutkimuksellinen opiskelu, esikoulu, varhaiskasvatus

Materiaaliin »

Verkkokurssi

Hankkeeseen liittyvä verkkokurssi Tiede- ja teknologiakasvatus löytyy Helsingin yliopiston MOOC-ympäristöstä. Kurssin käytännön osuudesta hankkeen osuutta vastaa osio 4: Tiede- ja teknologiakerhot – Pienten lasten tiedekerhot. Voit tutustua kurssimateriaaliin kirjautumalla sisään vieraana (log in as a guest) tai luoda omat tunnukset suorittaaksesi kurssin.

Julkaisut
Muut materiaalit
Yhteyshenkilö
  • Topias Ikävalko, Helsingin yliopisto, topias.ikavalko@helsinki.fi
Työryhmä
  • Jenni Vartiainen (2014-2016)
  • Julia Halonen (2017-2018)
  • Topias Ikävalko (2018-), Helsingin yliopisto, topias.ikavalko@helsinki.fi