Koulutuksesta kouluun

Esittely

Hankkeen teemana on tutkimuksellinen lähestymistapa ja luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen eheyttäminen perusopetuksen 1.–6. luokalla. Hankkeessa toteutetaan ympäristö- ja luonnontiedon kokeellisia projekteja yhteistyössä opettajien kanssa.

Kokeilujen lisäksi on kartoitettu oppilaiden motivaatiota kokeelliseen työskentelyyn ja tutkittu noviisi- ja ekspertti-opettajien yhteistyötä. Luokanopettajat ja opettajaopiskelijat yhdessä ideoivat, kehittävät ja toteuttavat tutkimuksellista lähestymistapaa soveltavia opetuskokonaisuuksia hankekouluilla. Yliopistojen asiantuntijat ohjaavat työskentelyä.

Tärkeitä tavoitteita ovat oppilaiden, opettajaopiskelijoiden ja luokanopettajien taitojen ja motivaation edistäminen erilaisia työtapoja, välineitä ja oppimisympäristöjä hyödyntävässä opetuksessa. Suunnittelu ja toteutus tapahtuvat opiskelijoista ja opettajista muodostuvissa tiimeissä. Osallistujat saavat kokemuksia tiimiopettajuudesta ja jaetusta asiantuntijuudesta sekä verkostoituvat LUMA-aineiden opetuksessa. Toimintaa arvioidaan säännöllisesti. Tutkimuksellisia opetuskokonaisuuksia kehitetään arvioinnin ja kokemusten perusteella ja uusia opetuskokonaisuuksia suunnitellaan.

Esittelyvideo

Kirjoituksia hankkeesta

Opettajatiimit ideoivat uutta tutkimukselliseen opetukseen
Kokeelliset ja toiminnalliset työtavat kiinnostavat opiskelijoita ja opettajia

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: esiopetus; perusopetus, luokat 1-2; perusopetus, luokat 3-6; perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: ympäristöoppi, biologia, fysiikka, kemia, maantieto
Kuvaus: Projektissa on tuotettu opetuskokonaisuuksia perusopetukseen. Materiaalina on työohjeet ja tuokioiden ideat ja toteutusohjeet opettajille. Materiaalissa erityisesti painotetaan TVT:n käyttöä ja tutkimuksellista työskentelyä luonnontieteen opetuksessa (ympäristöoppi)
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille
Avainsanat: kokeellisuus, TVT, ympäristöoppi

Materiaaliin »

Julkaisuja
Muut materiaalit
Yhteyshenkilöt
  • Sari Havu-Nuutinen, Itä-Suomen yliopisto, sari.havu-nuutinen@uef.fi
  • Sakari Tolppanen, Itä-Suomen yliopisto, sakari.tolppanen@uef.fi
  • Anna Uitto, Helsingin yliopisto, anna.uitto@helsinki.fi
  • Merike Kesler, Helsingin yliopisto, merike.kesler@helsinki.fi
  • Noora Kivikko, Helsingin yliopisto, noora.kivikko@helsinki.fi
  • Jan Lundell, Jyväskylän yliopisto, jan.lundell@jyu.fi
  • Anniina Koliseva, Jyväskylän yliopisto, anniina.koliseva@jyu.fi
  • Lassi Pyykkö, Jyväskylän yliopisto, lassi.s.pyykko@jyu.fi
  • Tiina Ylä-Kero, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, tiina.yla-kero@chydenius.fi
  • Pentti Impiö, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, pentti.impio@chydenius.fi