Koulutuksesta kouluun

Esittely

Hankkeen teemana on tutkimuksellinen lähestymistapa ja luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen eheyttäminen perusopetuksen 1.–6. luokalla. Hankkeessa toteutetaan ympäristö- ja luonnontiedon kokeellisia projekteja yhteistyössä opettajien kanssa.

Kokeilujen lisäksi on kartoitettu oppilaiden motivaatiota kokeelliseen työskentelyyn ja tutkittu noviisi- ja ekspertti-opettajien yhteistyötä. Luokanopettajat ja opettajaopiskelijat yhdessä ideoivat, kehittävät ja toteuttavat tutkimuksellista lähestymistapaa soveltavia opetuskokonaisuuksia hankekouluilla. Yliopistojen asiantuntijat ohjaavat työskentelyä.

Tärkeitä tavoitteita ovat oppilaiden, opettajaopiskelijoiden ja luokanopettajien taitojen ja motivaation edistäminen erilaisia työtapoja, välineitä ja oppimisympäristöjä hyödyntävässä opetuksessa. Suunnittelu ja toteutus tapahtuvat opiskelijoista ja opettajista muodostuvissa tiimeissä. Osallistujat saavat kokemuksia tiimiopettajuudesta ja jaetusta asiantuntijuudesta sekä verkostoituvat LUMA-aineiden opetuksessa. Toimintaa arvioidaan säännöllisesti. Tutkimuksellisia opetuskokonaisuuksia kehitetään arvioinnin ja kokemusten perusteella ja uusia opetuskokonaisuuksia suunnitellaan.

Esittelyvideo

Kirjoituksia hankkeesta

Opettajatiimit ideoivat uutta tutkimukselliseen opetukseen
Kokeelliset ja toiminnalliset työtavat kiinnostavat opiskelijoita ja opettajia

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: esiopetus; perusopetus, luokat 1-2; perusopetus, luokat 3-6; perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: ympäristöoppi, biologia, fysiikka, kemia, maantieto
Kuvaus: Projektissa on tuotettu opetuskokonaisuuksia perusopetukseen. Materiaalina on työohjeet ja tuokioiden ideat ja toteutusohjeet opettajille. Materiaalissa erityisesti painotetaan TVT:n käyttöä ja tutkimuksellista työskentelyä luonnontieteen opetuksessa (ympäristöoppi)
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille
Avainsanat: kokeellisuus, TVT, ympäristöoppi

Materiaaliin »

Muut materiaalit
Julkaisuja
 • Havu-Nuutinen, S., Kervinen, A., Uitto, A., Laine, A., Koliseva, A. & Pyykkö, L. (2019). Pre-service and In-service Teachers’ Experiences of Inquiry-Based Primary Science Teaching: A Finnish model of collaborative team teaching. Baltic Journal of Science Education. Under review.
 • Havu-Nuutinen, S., Kervinen, A., Uitto, A., Koliseva, A., Pyykkö, L., Laine, A. & Lampiselkä, J. (2017). Fostering ICT and Inquiry Enhanced Instruction in Early Years Science Education: Creating a Model of Team Teaching. Journal of Computer in Mathematics and Science Teaching, 36(2), 153-158.
 • Heinonen, P. (2015). Modern Portable Technology in Environmental Education as part of Formal Curriculum Teaching. Carlisle: University of Cumbria.
 • Kervinen, A., Uitto, A., Kaasinen, A., Portaankorva-Koivisto, P., Juuti, K. & Kesler, M. (2016). Developing a collaborative model in teacher education – An overview of a teacher professional development project. LUMAT Research and Practice in Math, Science and Technology Education, 4(2), 67-86.
 • Kesler, M., Kervinen, A., Kaasinen, A., Portaankorva-Koivisto, P., Juuti, K., & Uitto, A. (2019). Innostu tutkimaan ja kokeilemaan yli oppiainerajojen! – Ideoita opetukseen LumaLähetit -hankkeesta. Helsinki: Helsingin yliopisto.
 • Kesler, M. (2018). Luovan ongelmanratkaisun menetelmät luokanopettajien biologian didaktiikan kurssilla – kokemukset ja käsitysten muuttuminen. Kasvatustieteen syventävien opintojen tutkielma. Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.
 • Koivisto, J. & Koivisto, S. (2017). Kohti tutkimuksellista opetusta. Alkuopettajien käsityksiä tutkimuksellisesta luonnontieteiden opetuksesta ja työssä kehittymisestä. Kasvatustieteen syventävien opintojen tutkielma. Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto.
 • Väyrynen, T. 2016. Tiimiopetuksen merkitykset opettajien ja opettajaopiskelijoiden kokemana. Kasvatustieteen syventävien opintojen tutkielma. Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto.
Konferenssiesityksiä
 • Kesler, M., Uitto, A. & Juuti, K. (2018). Presentation Finnish teacher student´s concepts about creative problem solving before and after a methodology course. EARLI SIG11 CONFERENCE 2018: Teacher education in a changing society, Kristiansand, Norway 12.-15.6.2018.
 • Kesler, M., Portaankorva-Koivisto, P., Kervinen, A., Uitto, A., Kaasinen, A. & Juuti, K. (2018). Presentation Explorative, multidisciplinary learning continuums encouraging teachers in co-teaching. International LUMAT Symposium: Research and Practice in Math, Science and Technology Education 2018, Tampere, Finland.
 • Kesler, M. & Kervinen, A., Uitto, A., Kaasinen, A., Portaankorva-Koivisto, P. & Juuti, K. (2018). Presentation Subject teachers’ views on a multidisciplinary science and math learning module. International LUMAT Symposium: Research and Practice in Math, Science and Technology Education 2018, Tampere, Finland.
 • Kesler, M., Kervinen, A. Uitto, A., Kaasinen, A., Portaankorva-Koivisto, P. & Juuti, K. Piloting Inquiry-Based and Multidisciplinary Approach in a Teacher Professional Development Project. International LUMAT Symposium 2017, May 22nd – 24th, University of Helsinki, Finland. Poster presentation.
 • Havu-Nuutinen, S., Kervinen, A., Uitto, A., Koliseva, A., Pyykkö, L. & Väyrynen, T. (2017). Luokanopettajien ja opiskelijoiden yhteistyö luonnontieteen opetuksen resurssina.
  Ainedidaktiikan päivät, 6.2.2017, Helsinki.
 • Kervinen, A., Uitto, A., Kaasinen, A., Kesler, M., Portaankorva-Koivisto, P. & Juuti, K. (2016). Developing inquiry-based and multidiciplinary approach in a teacher professional development project. Poster. Eleventh Conference of European Researchers in Didactics of Biology (ERIDOB). Karlstad, Sweden, 5.9.–9.9.2016. Poster presentation.
 • Kervinen, A., Uitto, A., Kaasinen, A., Portaankorva-Koivisto, P., Juuti, K. & Kesler, M. (2016). Developing inquiry-based and multidisciplinary approach in a teacher professional development project. International Symposium on STEM Education 2016 (ISSE). 6.6.2016 Lahti, Finland.
 • Kervinen, A., Uitto, A., Kaasinen, A., Kesler, M., Portaankorva-Koivisto, P. & Juuti, K. (2015). Tutkimuksellisuus ja monialaiset oppimiskokonaisuudet ympäristöopin ja luonnontieteiden kehittämishaasteina. Ainedidaktiikan symposium. 12.2.2015. Turku.
 • Havu-Nuutinen, S., Kervinen, A., Koliseva, A., Laine, A., Lampiselkä, J., Pyykkö, L. & Uitto, A. (2015). Koulutuksesta kouluun -hanke. LUMA SUOMI -kehittämishankkeiden tutkimusseminaari 28.10.2015. Turku.
 • Havu-Nuutinen, S., Kervinen, A., Koliseva, A., Laine, A., Lampiselkä, J., Pyykkö, L. & Uitto, A. (2015). Koulutuksesta kouluun -hanke. LUMA-päivät 3.-4.6.2015. Joensuu.
 • Havu-Nuutinen, S. (2015). STEM education in Finland. Sixth Annual Appalachian Ohio Mathematics and Science Teaching Research Symposium, Athens, Ohio University.
 • Havu-Nuutinen, S, Kervinen, A., Uitto, A., Laine, A., Koliseva, A., Pyykkö, L., Yli-kero, T. & Impiö, P. (2016). Team teaching as a resource of science education. ISNITE conference 2016, Savonlinna, Finland. Paper presentation.
Meneillään olevat tutkimukset
 • Kesler, M., Kervinen, A. Uitto, A., Kaasinen, A., Portaankorva-Koivisto, P., Juuti, K. & Laherto, A. Subject teachers’ views on a multidisciplinary science and math learning module. LumaLähetit-hankkeen aikana Helsingin yliopistossa kootusta aineistosta on tarkoitus selvittää työssä olevien opettajien ja opettajaksi opiskelevien näkemyksiä eri oppiaineiden integraatiosta ja siihen liittyvistä haasteista ja ratkaisuista.
 • Portaankorva-Koivisto, P., Kaasinen, A., Kesler, M., Kervinen, A. Uitto, A., Juuti, K. & Laherto, A. Explorative, multidisciplinary learning continuums encouraging teachers in co-teaching. LumaLähetit-hankkeen aikana Helsingin yliopistossa kootusta aineistosta on tarkoitus selvittää työssä olevien opettajien ja opettajaksi opiskelevien näkemyksiä yhteisopettajuudesta ja sen monipuolisuudesta.
Yhteyshenkilöt
 • Sari Havu-Nuutinen, Itä-Suomen yliopisto, sari.havu-nuutinen@uef.fi
 • Sakari Tolppanen, Itä-Suomen yliopisto, sakari.tolppanen@uef.fi
 • Anna Uitto, Helsingin yliopisto, anna.uitto@helsinki.fi
 • Merike Kesler, Helsingin yliopisto, merike.kesler@helsinki.fi
 • Noora Kivikko, Helsingin yliopisto, noora.kivikko@helsinki.fi
 • Jan Lundell, Jyväskylän yliopisto, jan.lundell@jyu.fi
 • Anniina Koliseva, Jyväskylän yliopisto, anniina.koliseva@jyu.fi
 • Lassi Pyykkö, Jyväskylän yliopisto, lassi.s.pyykko@jyu.fi
 • Tiina Ylä-Kero, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, tiina.yla-kero@chydenius.fi
 • Pentti Impiö, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, pentti.impio@chydenius.fi