Teknologiakasvatus: ohjelmointi, robotiikka ja tietoyhteiskunta –hankkeiden koulutukset

Lukuvuoden 2017-18 Teknologiakasvatus: ohjelmointi, robotiikka ja tietoyhteiskunta –hankkeiden koulutukset on esitelty jaoteltuna niiden suuntautumisen mukaan opetusasteittain perusopetus (luokka-asteet 1-9) ja yläkoulu (luokka-asteet 7-9). Uuden opetussuunnitelman mukaisissa koulutuksissa käsitellään matematiikan osana olevaa ohjelmointia ja teknologian sovellusten kautta luonnontieteiden sisältöjä.

Tiedot koulutuksista tarkentuvat kevään aikana.


Perusopetus

Robotiikka
Taipalsaari 12.10.2017
Kouvola 13. & 19.10.2017
Tarjolla on materiaaleja ohjelmoinnin käsittelyyn eri luokka-asteilla. Erityisesti keskitytään robottiohjelmoinnissa LEGO MINDSTORMS EV3 –robotteihin, joille on tarjolla ohjeita käyttöönottoon ja ohjelmointiin tablettia käyttäen.

Sisällöistä järjestetään työpaja Taipalsaarella ja Kouvolassa syksyllä 2017.

Hankkeen kuvaus »


Pelisuunnittelu
Taipalsaari 12.10.2017
Kouvola 13. & 19.10.2017
Pelit ovat lapsille ja nuorille viihteenä arkipäivää, mutta entä jos niitä pääsisi toteuttamaan itse? Tarjolla on ohjeistusta niin lauta- kuin tietokonepelin suunnitteluprosessin toteuttamiseen eri luokka-asteilla. Pelisuunnittelussa yhdistyvät niin innovointi, suunnittelu- ja toteutusprosessien perusteet kuin myös ylemmillä luokilla ohjelmointi ja tietoteknisten välineiden käyttö luovassa työskentelyssä.

Sisällöistä järjestetään työpaja Taipalsaarella ja Kouvolassa syksyllä 2017.

Hankkeen kuvaus »


Innokas
Suomi, syksy 2017
Innokas-verkosto järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa ohjelmointi-, robotiikka- ja innovaatiokasvatuskoulutuksia eri puolilla Suomea syksyn 2017 aikana. Tarkat koulutusten tiedot päivitetään Innokas-verkoston nettisivuille ja julkaistaan sosiaalisen median kautta elokuun puoleen väliin mennessä. Seuraa verkoston koulutuksia ja muuta toimintaa osoitteessa www.innokas.fi ja #Innokas2017.

Hankkeen kuvaus »


Ohjelmointia kaikille
Suomi, lukuvuosi 2017-18
Toiminnallista matematiikkaa ja ohjelmointia
Koulutusta toiminnallista matematiikkaa ja ohjelmointia yhdistävien oppituntien pitämiseen. Oppitunneille suunniteltujen loogisten pulmien ratkomista lähestytään tarinoiden ja pelin teon näkökulmasta. Materiaalina käytetään loppuvuonna 2016 julkaistua “Pulmaario – ohjaajan opas” -opasta (pulmaario.luma.fi), joka sisältää viisi yhdistettyä mallioppituntia ja kattaa ohjelmoinnin opetussuunnitelman vaatimalla tavalla.

Ohjelmointipäivä koululla
Koululle koko päiväksi tilattavissa oleva ohjelmointipaketti. Päivän aikana useampi luokka ehtii tutustua graafisella Scratch-ohjelmointikielellä yksinkertaisen pelin luontiin ja oppii samalla ohjelmoinnin peruskäsitteet ja -rakenteet. Scratch-pelejä ja -projekteja luodessa pääsee yhdistämään loogisisia ongelmanratkaisuun liittyviä taitoja ja luovempia graafisia ja tarinankerronnallisia taitoja.

Koulutukset järjestetään tilauksesta, ota yhteyttä linkki@cs.helsinki.fi

Hankkeen kuvaus »


Yläkoulu

Ohjelmointi monipuolisesti ja Digismart
Rovaniemi, Oulu, Lahti, Helsinki, Tampere, Lappeenranta, Jyväskylä, Vaasa, Kokkola
Useamman hankkeen yhteisissä koulutuksissa esitellään perusteita ohjelmoinnin opetukseen yläkoulussa ja tarjotaan ViLLE-ympäristöön tuotettuja tehtäviä ja materiaaleja käytettäväksi osana opetusta. Erityisesti on huomioitu opetussuunnitelman mukainen ohjelmoinnin integrointi osaksi matematiikan opetusta.

Digismart pureutuu tietoturvallisuuden näkökulmasta internetin ja sosiaalisen median maailmaan. Arkipäivisinä ja yläkouluiässä lisääntyvinä toimintaympäristöinä niiden turvallisen ja vastuullisen käytön taidot ovat kriittinen osa nuorten tieto- ja viestintäteknologista osaamista.

Koulutukset sisältävät kolme erillistä lähitapaamista, ajankohdat tarkentuvat myöhemmin.

Ohjelmointia motivoivasti ja pelillisesti yläkouluun -hankkeen kuvaus »
Ohjelmointi matematiikan opetuksessa -hankkeen kuvaus »
Digismart-hankkeen kuvaus »


Ohjelmointia Arduinolla
Vihti, elokuu 2017
Tammisaari/Hanko höst 2017
Arduinoon pohjatutuvat projektit antavat mahdollisuuden toteuttaa monialaista työskentelyä, jossa voi käyttää monipuolisesti taitoja toimivan laitteen ja ohjelman toteuttamiseksi. Suunnittelu- ja toteutusprosessi mahdollistaa niin käsitöiden työtapojen, fysiikan komponenttien kuin ohjelmallisen ajattelun ja mallintamisen yhteen tuomisen. Lisäksi anturit, valot ja äänilaitteet mahdollistavat muun muassa ympäristön ja ihmisen tutkimisen kuin myös luovan ilmaisun. Samalla tutuksi tulevat teknologian ja ohjelmistojen toimintaperiaatteet.

Hanke tarjoaa koulutuksia ja materiaaleja niin tutustumiseen, rakentamiseen kuin ohjelmointiin Arduinolla.

Kontaktikoulutukset järjestetään Vihdissä suomeksi ja Tammisaari/Hanko ruotsiksi. Lisäksi syksyllä 2017 tulossa myös suomenkielinen koulutus Keski-Suomeen.

Hankkeen kuvaus »


Vaikuttava teknologia
Verkkokoulutus
Kajaani 12-14.9.2017
Kuopio 19.-20.9.2017
Lieksa, syksy 2017
Juuka, kevät 2017
Aina luokkahuoneessa ei olla selvillä siitä, missä opitut tiedot ja taidot ovat koulun ulkopuolella hyödynnettävissä. Tätä valaistaan luovaa ongelmanratkaisua ja muun muassa fysiikan ja kemian sisältöjen soveltamista sisältävissä opetuskokonaisuuksissa, joissa oppilaat pääsevät toteuttamaan teknologisen innovointi- ja toteutusprojektin. Kokonaisuuksista ja niiden käytöstä osana opetusta järjestetään valtakunnallinen verkkokoulutus syksyllä 2017. Lisäksi sisällöistä pidetään alustavasti kontaktikoulutukset Kajaanissa ja Kuopiossa.

Photonics Explorer –materiaalien ja välineistöjen avulla valo-oppi linkittyy niin arkipäivään kuin sen teknologisiin sovelluksiin. Sisällöt tukevat tavoitetta ohjata oppilasta ymmärtämään teknologiaa ja fysiikan yhteyksiä niin teknologiaan, ympäristöön kuin yhteiskuntaan. Materiaaleissa tuodaan esille myös työelämäyhteydet. Välineistöjen käytöstä fysiikan opetuksessa järjestetään koulutukset Lieksassa (syksy 2017) ja Juuassa (kevät 2018).

Hankkeen kuvaus »


← Takaisin Koulutus-sivulle | ↑ Takaisin ylös