Ymmärrystä ongelmanratkaisuun

Kehittämishanke rohkaisee luokanopettajia tarttumaan haasteelliseksi koettuun avoimien ongelmien ratkaisuun ja arviointiin. Uusi opetussuunnitelma painottaa ongelmanratkaisun merkitystä oppimisessa. Tavoitteena on luovan ja loogisen matemaattisen ajattelun kehittäminen ja oppilaiden matematiikan ymmärryksen lisääminen. Avoimia ongelmia ratkaisemalla harjoitellaan myös muita uuden opetussuunnitelman tavoitteita, esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, uusia työtapoja, ajattelun taitoja, monipuolisia arviointitapoja…

Pyrimme houkuttelemaan kehittämistyöhön mukaan mahdollisimman monta kouluyhteisöä. Projektissa mukana olijoille tarjoamme esimerkiksi kuukausittaisen avoimen ongelman, taustamateriaalia ja mentorointikeskustelun luokkakäsittelyn tueksi. Näiden pohjalta koulut suunnittelevat itselleen sopivimman kokonaisuuden vuoden opetuskokeilun toteuttamiseksi. Kehittämishanke tukee opettajia tässä vuoden projektissa. Käyttämämme ongelmat ovat syntyneet osana kolmivuotista tutkimustyötä yhteistyössä tutkijoiden ja tutkimukseen osallistuneiden opettajien kanssa. Opettajille on siis tarjolla tietoa ja tukea myös aiemmista kokemuksista ja käsiteltävistä ongelmista.

Esittelyvideo

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: perusopetus, luokat 1-2; perusopetus, luokat 3-6
Oppiaineet: matematiikka
Kuvaus: Matematiikan didaktiikan (HY) verkkosivustolla on mm. 20 testattua avointa ongelmanratkaisutehtävää sekä tietoa, tutkimusta ja kirjallisuutta ongelmanratkaisusta ja sen opettamisesta. Sivuilla on käsitelty laajemmin myös ongelmanratkaisun arviointia. Mukana on myös artikkeleita avoimien ongelmien opettamisen kannalta keskeisistä teemoista.
Tyyppi: pedagogisen mallin kuvaus/seloste, muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: peruskoulun alaluokat, ongelmanratkaisun opettaminen, ongelmanratkaisu, avoimet ongelmat

Materiaaliin »


Asteet: perusopetus, luokat 1-2; perusopetus, luokat 3-6
Oppiaineet: matematiikka
Kuvaus: Video Ymmärrystä ongelmanratkaisuun sisältää opettajien ja oppilaiden puheenvuoroja, tutkimustietoa ja käytännön esimerkkejä. Sen tavoitteena onkin jakaa tutkimustietoa ja käytänteitä ongelmanratkaisun opettamisesta. Noin 40 minuuttia sisältävä kokonaisuus on vapaasti käytettävissä opettajien, opiskelijoiden ja vanhempien opetukseen ja ohjaukseen.
Tyyppi: pedagogisen mallin kuvaus/seloste, muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: peruskoulun alaluokat, ongelmanratkaisun opettaminen, ongelmanratkaisu, avoimet ongelmat

Materiaaliin »

Julkaisuja
 • Ahtee, M., Hannula, M., Laine, A., Näveri, L., Pehkonen, E., Portaankorva-Koivisto, P. & Wass, S. (2016). Iloa ongelmanratkaisuun. Otava.
Yhteyshenkilöt
 • Anu Laine, Helsingin yliopisto, anu.laine@helsinki.fi
 • Sirpa Wass, Helsingin yliopisto, sirpa.wass@helsinki.fi
Vuosina 2014-2019 yhteistyöoppilaitokset ja niiden yhteyshenkilöt
 • Auroran koulu, Espoo; rehtori Ulriika Huima, ulriika.huima@espoo.fi
 • International School of Helsinki, Helsinki; Qian Ding, qian.ding@edu.hel.fi; Laura Rytkönen, laura.rytkonen@edu.hel.fi
 • Jalavapuiston koulu, Espoo; Raija Herrala, raija.herrala@espoo.fi
 • Kaisaniemen ala-asteen koulu, Helsinki; rehtori Merja Kuosmanen, merja.kuosmanen@hel.fi
 • Kalajärven koulu, Espoo; Osmo Hupli, osmo.hupli@espoo.fi; Raija Herrala, raija.herrala@espoo.fi
 • Kallion ala-asteen koulu, Helsinki; rehtori Tuomo Säävälä, tuomo.saavala@hel.fi
 • Karamzinin koulu, Espoo; Osmo Hupli, osmo.hupli@espoo.fi
 • Katajanokan ala-asteen koulu, Helsinki; koulunjohtaja Päivi Viitala, paivi.viitala@hel.fi
 • Kirstin koulu, Espoo; Osmo Hupli, osmo.hupli@espoo.fi; Raija Herrala, raija.herrala@espoo.fi
 • Meilahden ala-asteen koulu, Helsinki; rehtori Tero Tatterback, tero.tatterback@hel.fi, 050 341 2280
 • Niipperin koulu, Espoo; Osmo Hupli, osmo.hupli@espoo.fi; Raija Herrala, raija.herrala@espoo.fi
 • Pakankylän koulu, Espoo; Osmo Hupli, osmo.hupli@espoo.fi; Raija Herrala, raija.herrala@espoo.fi
 • Suomenlinnan ala-asteen koulu, Helsinki; rehtori Jutta Narjus, jutta.narjus@hel.fi
 • Töölön ala-asteen koulu, Helsinki; Qian Ding, qian.ding@edu.hel.fi; Laura Rytkönen, laura.rytkonen@edu.hel.fi