Tutki ja tuumaa: Esikoululaisten tutkimisen taidot

Esittely

Tutki ja tuumaa on kehittämis- ja tutkimushanke, jossa päiväkoteihin ja esiopetukseen kehitetään yhteistyössä lastentarhanopettajien kanssa lasten tutkimisen taitoja tukeva oppimisympäristö sekä opetusmateriaaleja. Keskeisinä teemoina ovat ympärillämme havaittavat lapsia kiinnostavat luonnontieteiden ilmiöt. Ilmiöiden tutkimisen ympärille rakennetaan innostava ja elämyksellinen oppimisympäristö, jossa integroidaan taidetta, tarinoita ja leikkiä luonnontieteisiin. Tässä työpajassa pääset konkreettisesti tutustumaan kehitettyihin toiminnallisiin tutkimuksiin. Tule saamaan työkaluja ja ideoita toteuttaa lapsilähtöistä tiedekasvatusta omassa työssäsi.

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: esiopetus
Oppiaineet: matematiikka, ympäristöoppi
Kuvaus: Aineisto on videomuotoinen esikoulujen tutkimukselliseen luonnontieteiden opiskeluun suunnattu materiaali ensisijaisesti opettajille, mutta myös kodeissa tapahtuvan luonnontieteiden opiskelun tueksi.
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille
Avainsanat: luonnontieteet, kokeellisuus, tutkimuksellinen opiskelu, esikoulu, varhaiskasvatus

Materiaaliin »

Muut materiaalit
Yhteyshenkilöt
  • Jenni Vartiainen (2014-2016)
  • Julia Halonen (2017-2019), julia.halonen@helsinki.fi
Vuosina 2014-2016 yhteistyöoppilaitokset ja niiden yhteyshenkilöt
  • Pilke Päiväkodit Oy / Päiväkoti Hokaus, Tampere; Päiväkoti Kattimatti, Espoo; Päiväkoti Oivallus, Vantaa; Päiväkoti Taikahelmi, Helsinki; Päiväkoti Taikakuu, Helsinki; Minna Martikainen, minna.martikainen@pilkepaivakodit.fi