Toiminnallisuus käsitteen opetuksen ja oppimisen pohjana matematiikassa

Esittely

Hankkeessa rikastetaan matematiikan opetusta ja oppimista uuden opetussuunnitelman perusteiden viitoittamaan suuntaan. Hankkeen aikana järjestetään täydennyskoulutusta ja koulukohtaisia konsultointeja matematikan opetuksen kehittämiseksi. Sarjassa koulutuksia matematiikkaa lähestytään toiminnallisen oppimisen menetelmin käyttäen johdonmukaisesti konkreettisia oppimisvälineitä. Pääpaino opetusmetodeissa on käsitteiden ymmärtävän oppimisen tukemisessa ja ohjaamisessa. Sisältöinä ovat mm. kymmenjärjestelmä, lukukäsite, murto-, desimaali- ja prosenttiluvut. Koulutusten myötä opettajat saavat käyttöönsä opetusmenetelmiä ja työtapoja, joiden avulla käsitteet konkretisoituvat oppilaan kokemusmaailmaan (matikkavälineet), käsitteiden keskinäiset yhteydet sekä matematiikan rakenne linkittyvät toisiinsa geometrian ja algebran näkökulmasta, sekä myös opettaja syventää omaa ymmärrystään matematiikan käsitteistä ja rakenteista

Muut materiaalit
Yhteyshenkilöt
  • Jani Turunen, Matikkakukko, Kuopion kaupunki, jani.turunen@kuopio.fi
Vuosina 2014-2016 yhteistyöoppilaitokset ja niiden yhteyshenkilöt
  • Mertalan koulu, Savonlinna, Marita Liukku, marita.liukku@savonlinna.fi
  • Savonlinnan normaalikoulu, Anne Tossavainen, anne.tossavainen@uef.fi
  • Kerimäen koulu, Savonlinna, Martti Laakkonen, martti.laakkonen@savonlinna.fi
  • Talvisalon koulu, Savonlinna, Teija Piisilä, teija.piisila@savonlinna.fi
  • Kiihtelysvaaran koulu, Joensuu, Leena Hietala, leena.hietala@jns.fi
  • Savonlinnan OKL, Kaija Häkkinen, kaija.hakkinen@uef.fi