Öppna laboration i kemi- och fysikundervisningen

Esittely

Projektet är ett fortbildningsprojekt som riktar sig till lärare i kemi och fysik i årskurserna 7-9. Syftet är att lärarna ska utveckla sin förmåga använda öppna laborationer i sin undervisning, med utgångspunkt i ett naturvetenskapligt undersökande arbetssätt. Fortbildningen är uppbyggd kring 5-6 närstudietillfällen samt arbete med öppna laborationer i egen undervisning.

Esittelyvideo

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: fysiikka, kemia
Kuvaus: Öppna laborationer är en del som betonas i den nya läroplanen. Eleverna utvecklar sina färdigheter i att arbeta på ett naturvetenskapligt sätt.
Tyyppi: pedagogisen mallin kuvaus/seloste, muu tukimateriaali opettajille
Avainsanat: öppna laborationer, undersökande arbetssätt

Materiaaliin »

Yhteyshenkilöt
  • Berit Kurtén-Finnäs, Åbo Akademi, berit.kurten-finnas@abo.fi
Vuosina 2014-2016 yhteistyöoppilaitokset ja niiden yhteyshenkilöt
  • Vasa Övningsskola; Carina Forsdahl, carina.forsdahl@abo.fi; Stefan Röj, stefan.roj@abo.fi; Anne-Marie Kronholm, anne-marie.kronholm@abo.fi
  • Borgaregatans skola, Vasa; Jenny Rönnqvist, jenny.ronnqvist@edu.vaasa.fi; Henrica West, henrica.west@edu.vaasa.fi