Mobiili LUMA-laboratorio

Esittely

Hankkeen tavoitteena on tutustuttaa oppilaita oman lähiympäristönsä luonnontilaan ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Kenttätutkimus ja kentällä tehtyjen havaintojen välitön tallennus tietokantaan antaa mahdollisuuden verrata luonnontilaa sekä ajan suhteen että eri paikkojen välillä myös myöhemmin. Hanke on vahvasti oppiaineita integroiva kokonaisuus, jossa fysiikka ja kemia luonnollisella tavalla liitetään biologian ja maantiedon oppiaineeseen. Vesistöjen ja niiden lähialueiden tilan tutkimus on keskeisessä roolissa kuin myös nykyaikaisen mittausteknologian käyttö ympäristön luonnontilan havainnointiin. Lounais-Suomen LUMA-keskus tarjoaa teknologista apua hankkeeseen osallistuville kouluille ja mobiilin LUMA-laboratorion varustukseen kuuluu mm. monipuolisesti mittauslaitteita ja suurnopeuskamera.

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: perusopetus, luokat 3-6; perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: ympäristöoppi, biologia, fysiikka, kemia, maantieto, muut oppiaineet
Kuvaus: Tutkimuskokonaisuuksia veden laadun tutkimisesta ilman laadun tutkimiseen. Keskeinen osa materiaalia on tiedonkeräämiseen tarkoitettu mobiiliapplikaatio, joka liitetty Ville-oppimisympäristöön. Kyseisen sovelluksen avulla myös muut kuin luonnontieteiden alan tehtäviä on mahdollista teettää oppilailla.
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: kenttätutkimus, fysiikka, kemia, biologia, maantiede ja luonnontiede

Materiaaliin »

Yhteyshenkilöt
  • Juha-Pekka Salminen, Turun yliopisto, j-p.salminen@utu.fi
  • Jaani Tuura, Turun yliopisto, jaani.tuura@utu.fi
  • Veli-Matti Vesterinen, Turun yliopisto, veli-matti.vesterinen@utu.fi
Vuosina 2014-2016 yhteistyöoppilaitokset ja niiden yhteyshenkilöt
  • Jokilaakson koulu, Lieto; Taina Malmikare, taina.malmikare@lieto.fi