Mobiili LUMA-laboratorio

Esittely

Hankkeen tavoitteena on tutustuttaa oppilaita oman lähiympäristönsä luonnontilaan ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Kenttätutkimus ja kentällä tehtyjen havaintojen välitön tallennus tietokantaan antaa mahdollisuuden verrata luonnontilaa sekä ajan suhteen että eri paikkojen välillä myös myöhemmin.

Hanke on vahvasti oppiaineita integroiva kokonaisuus, jossa fysiikka ja kemia luonnollisella tavalla liitetään biologian ja maantiedon oppiaineeseen. Vesistöjen ja niiden lähialueiden tilan tutkimus on keskeisessä roolissa kuin myös nykyaikaisen mittausteknologian käyttö ympäristön luonnontilan havainnointiin.

Lounais-Suomen LUMA-keskus tarjoaa teknologista apua hankkeeseen osallistuville kouluille ja mobiilin LUMA-laboratorion varustukseen kuuluu mm. monipuolisesti mittauslaitteita ja suurnopeuskamera.

Kirjoituksia hankkeesta

Mobiili LUMA-laboratorio: saappaat jalkaan, mobiililaite mukaan ja ulos mittaamaan
Uudessa Mobiililaboratorio-oppimiskokonaisuudessa tuotetaan paikkatietoa lähiympäristöä tutkimalla

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: perusopetus, luokat 3-6; perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: ympäristöoppi, biologia, fysiikka, kemia, maantieto, muut oppiaineet
Kuvaus: Tutkimuskokonaisuuksia veden laadun tutkimisesta ilman laadun tutkimiseen. Keskeinen osa materiaalia on tiedonkeräämiseen tarkoitettu mobiiliapplikaatio, joka on liitetty Ville-oppimisympäristöön. Kyseisen sovelluksen avulla on mahdollista teettää oppilailla myös muita kuin luonnontieteen tehtäviä.
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: kenttätutkimus, fysiikka, kemia, biologia, maantiede ja luonnontiede

Materiaaliin »

Yhteyshenkilöt
  • Juha-Pekka Salminen, Turun yliopisto, j-p.salminen@utu.fi
  • Jaani Paski, Turun yliopisto, jaani.tuura@utu.fi
  • Veli-Matti Vesterinen, Turun yliopisto, veli-matti.vesterinen@utu.fi