Metsästä mikroskoopille! Från skogen till mikroskopet!

Esittely

Hankkeessa edistetään koulujen lähistöllä sijaitsevien luontokohteiden käyttöä opetusympäristönä. Asiantuntijaoppaiden johdolla tehtävillä tutkimusretkillä kerätään näytteitä tavallisimmista hyönteisistä ja kasveista. Näytteitä tarkastellaan aluksi luonnossa kannettavilla USB-mikroskoopeilla sekä luokissa tavanomaisilla valomikroskoopeilla. Myöhemmin oppilaat pääsevät näkemään vastaavia näytteitä suurennoksina elektronimikroskoopissa, joko tutkimuslaitosvierailun yhteydessä tai etäyhteyden välityksellä. Samalla luokat tutustuvat tutkimuslaitoksen toimintaan ja tutkijoiden työhön.

Hanke tukee monipuolisesti luonto–, ympäristö– ja teknologiakasvatusta. Se innostaa oppilaita tutkimaan ja ihmettelemään, ja antaa opettajille valmiuksia tuoda näitä uusia ulottuvuuksia opetussuunnitelmaan ja -menetelmiin.

Esittelyvideo

Kirjoituksia hankkeesta

Metsästä mikroskoopille!
Från skogen till mikroskopet!
Maasto-opetuksessa oppilaat pääsevät käsiksi lähiluonnon ihmeisiin
Oppilaat etenevät metsästä mikroskoopille

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: perusopetus, luokat 1-2; perusopetus, luokat 3-6
Oppiaineet: ympäristöoppi, biologia
Kuvaus: Tukimateriaalia opettajille lähiluontoretkien toteuttamiseen sekä ohjeita kannettavien mikroskooppien valitsemiseen, hankkimiseen ja käyttämiseen. Osa kuvitetusta materiaalista on tarkoitettu näytettäväksi myös oppilaille. Hanke liittyy ulkona oppimiseen ja tutkimuksellisuuteen.
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille
Avainsanat: lähiluonto, ympäristöoppi, tutkimuksellisuus, havainnointi, mikroskoopit

Materiaaliin »

Julkaisuja
Yhteyshenkilöt
  • Helen Cooper, Åbo Akademi, hcooper@abo.fi