Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa: Yhteisöllistä opiskelua työelämän kanssa

Esittely

Kiinnostus luonnontieteellisiä aineita kohtaan on tutkimusten mukaan vähentynyt, koska oppilas ei koe koulussa oppimiaan asioita merkityksellisiksi tai osaa yhdistää niitä arkielämäänsä. Luonnontieteen parissa työskentelevien yritysten kanssa tehtävä yhteistyö saattaa lisätä kiinnostusta sekä luonnontieteisiin että siihen liittyviin ammatteihin.

Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa -hankkeen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia LUMA-aineenopettajien ja yritysten väliseen moniammatilliseen yhteistyöhön. Kurssin aikana tutustutaan yritysten potentiaaliin koulun ulkopuolisina oppimisympäristöinä (vierailut) ja saadaan vinkkejä hyvän koulu–yritys-vuorovaikutussuhteen luomiseen ja ylläpitoon. Lisäksi kurssilla tuotetaan yhteisöllisesti LUMA-aineiden välistä oppimateriaalia, joita sekä yritys että koulu voivat hyödyntää yhteistyössään.

Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa –kurssi järjestetään Helsingin yliopiston kemian opettajankoulutusyksikön ja Kemianteollisuus ry:n välisenä yhteistyönä. Kurssin teemana on kiertotalous.

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: matematiikka, biologia, fysiikka, kemia, maantieto
Kuvaus: Osaamiskokonaisuus: työelämätaidot ja yrittäjyys (7-9 luokat) Sisällöt: – Matematiikka: S2 luvut ja laskutoimitukset – Biologia: S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön sekä S6 Kohti kestävää tulevaisuutta – Maantieto: S2 Ajankohtainen muuttuva maailma sekä S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö – Fysiikka: S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä sekä S3 Fysiikka yhteiskunnassa – Kemia: S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä sekä S3 Kemia yhteiskunnassa
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: elinympäristö, työelämätaidot, kestävä tulevaisuus, yritykset koulun ulkopuolisina oppimisympäristöinä

Materiaaliin »

Julkaisuja
Muut materiaalit
Yhteyshenkilöt
  • Päivi Kousa, Helsingin yliopisto, paivi.kousa@helsinki.fi
Vuosina 2014-2016 yhteistyöyritykset ja -oppilaitokset

vuonna 2014

  • Ds Smith Packaging (Lielahden yläkoulu)
  • HOK Elanto
  • Heinon Tukku (Olarin yläkoulu)
  • Versowood
  • UPM Raflatac (Tesoman koulu)

vuonna 2015

  • Sun chemical Oy (Juvanpuiston koulu)
  • Neste oil Oy (Nöykkiön koulu)
  • AGA Oy (Pohjolanrinteen koulu)