MAT[É]-TEMA[T]

Esittely

Syftet är att sammanföra ämnesdidaktiker och verksamma lärare till en serie workshops där vi tillsammans undersöker och tillämpar matematisk begreppsbildning och matematiska modeller i slöjdverksamhet och huslig ekonomi. Syftet är att såväl utveckla mångsidiga lärmiljöer och angreppssätt som bedömning i formativ mening inom dessa. Projektets ledstjärna är Inquiry as a tool can lead to developing inquiry as a way of being (Jaworski, 2006). Vi ser ämnesdidaktiker, och lärare som co-learning professionals som formar en gemenskap med ett gemensamt intresse att elevernas lärande skall vara lustfyllt, förståelsebaserat och leda till att de blir skickliga tillämpande matematiker.

Muut materiaalit
Yhteyshenkilöt
  • Ann-Sofi Röj-Lindberg, Åbo Akademi (i Vasa), aroj@abo.fi – matematik, projektledare
  • Kasper Hiltunen, Åbo Akademi (i Vasa), kasper.hiltunen@abo.fi – slöjd
  • Juha Hartvik, Åbo Akademi (i Vasa), juha.hartvik@abo.fi – slöjd
  • Gun Åbacka, Åbo Akademi (i Vasa), gun.abacka@abo.fi – huslig ekonomi
Vuosina 2014-2016 yhteistyöoppilaitokset ja niiden yhteyshenkilöt
  • Högstadiet i Petalax, Malax; hogstadiet.petalax@malax.fi
  • Närpes högstadieskola, Närpes; hogstadiet@narpes.fi
  • Korsholms högstadium, Korsholm; kansli.hogstadiet@korsholm.fi