MAT[É]-TEMA[T]

Esittely

Syftet är att sammanföra ämnesdidaktiker och verksamma lärare till en serie workshops där vi tillsammans undersöker och tillämpar matematisk begreppsbildning och matematiska modeller i slöjdverksamhet och huslig ekonomi. Syftet är att såväl utveckla mångsidiga lärmiljöer och angreppssätt som bedömning i formativ mening inom dessa. Projektets ledstjärna är Inquiry as a tool can lead to developing inquiry as a way of being (Jaworski, 2006). Vi ser ämnesdidaktiker, och lärare som co-learning professionals som formar en gemenskap med ett gemensamt intresse att elevernas lärande skall vara lustfyllt, förståelsebaserat och leda till att de blir skickliga tillämpande matematiker.

Esittelyvideo

Kirjoituksia hankkeesta

Lärares lärande i fokus genom samarbete över ämnesgränserna: MAT(É)-TEMA(T)

Muut materiaalit
Yhteyshenkilöt
  • Ann-Sofi Röj-Lindberg, Åbo Akademi (i Vasa), aroj@abo.fi – matematik, projektledare
  • Kasper Hiltunen, Åbo Akademi (i Vasa), kasper.hiltunen@abo.fi – slöjd
  • Juha Hartvik, Åbo Akademi (i Vasa), juha.hartvik@abo.fi – slöjd
Työryhmä
  • Ann-Sofi Röj-Lindberg, Åbo Akademi (i Vasa) – matematik, projektledare
  • Kasper Hiltunen, Åbo Akademi (i Vasa) – slöjd
  • Juha Hartvik, Åbo Akademi (i Vasa) – slöjd
  • Gun Åbacka, Åbo Akademi (i Vasa) – huslig ekonomi