Joustava yhtälönratkaisu

Esittely

Harvardissa toimiva Jon Star on kollegoineen tutkinut lineaaristen yhtälöiden ratkaisun opettamista oppilaslähtöisesti siten, että heti alusta asti tarkastellaan useita eri ratkaisuvaihtoehtoja. Starin lähestymistavan on havaittu toimivan eritasoisten oppilaiden kohdalla. Lähestymistapa tuo mielekkyyttä oppimiseen, koska oppilaalla on vastuu ja kontrolli omasta oppimisestaan. Kehittämishankkeessa tavoitteena on kehittää joustavaan lähestymistapaan perustuva, Suomen oloihin sopiva opetuspaketti, testata paketin toimivuus ja tehokkuus sekä levittää se suomalaisen peruskoulun käyttöön. Mikäli joustavuusajattelua saadaan kehittämishankkeessamme synnytettyä, niin tavoitteena on, että lähestymistapa voidaan ottaa käyttöön yleisemminkin peruskoulussa pyrittäessä joustavuuteen matemaattisessa ongelmanratkaisussa.

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: matematiikka
Kuvaus: Aineisto on noin 10 oppituntia kattava materiaali ja menetelmä yhtälönratkaisun opiskelun aloittamiseen joko peruskoulun 7. tai 8. luokalla. Menetelmän keskiössä ovat käsitteiden pohjustaminen ja opitun kokoaminen yhdessä opettajan johdolla, matematiikan opiskelu pienissä ryhmissä, oman ajattelun kuvaileminen ääneen, yhtälöiden ratkaisuun tarvittavien muunnosten esittäminen kokonaisuutena, itsearviointi ja erilaisten ratkaisutapojen käyttö.
Tyyppi: pedagogisen mallin kuvaus/seloste, muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: yläkoulun matematiikka, yhtälönratkaisu, joustavuus, keskustelu

Materiaaliin »

Muut materiaalit
Yhteyshenkilöt
  • Dimitri Tuomela, Oulun yliopisto, tatu.tuomela@oulu.fi
Vuosina 2014-2016 yhteistyöoppilaitokset ja niiden yhteyshenkilöt
  • Liminganlahden yhtenäiskoulu, Liminka; Mikko Karjalainen, mikko.karjalainen@liminka.fi
  • Oulun kristillinen koulu; Katariina Hellsten, katariina.hellsten@oulunkristillinenkoulu.fi
  • Yli-Iin koulu, Oulu; Riikka Saarela, riikka.saarela@eduouka.fi