Hyvä kysymys!

Esittely

Hankkeessa kehitetään luokanopettajien kanssa menetelmiä ja materiaalia oppilaslähtöiseen luonnontieteen opetukseen luokilla 1–6. Erityisenä tutkimus- ja kehittämiskohteena ovat oppilaiden kysymykset ja niistä lähtevä opetus. Hankkeen kontekstina on kestävä kehitys.

Materiaalit opetustyön tueksi

Tyyppi: pedagogisen mallin kuvaus/seloste, muu tukimateriaali opettajille
Asteet: perusopetus, luokat 1-2; perusopetus, luokat 3-6
Oppiaineet: ympäristöoppi
Kuvaus: Aineistossa on opettajien käyttöön malleja ja materiaalia kysymyslähtöisen opetuksen toteuttamiseen (materiaali on siis yhdistelmä pedagogisen mallin kuvauksesta ja opettajien tukimateriaalista). Materiaali liittyy vahvimmin OPS:n kohtaan: Oppilasta tulisi kannustaa ihmettelemään ja kyselemään (1-2 vuosiluokat) ja rohkaista muodostamaan kysymyksiä (3-6 vuosiluokat) sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana.
Avainsanat: oppilaiden kysymykset, tutkimuksellinen opiskelu

Materiaaliin »

Muut materiaalit
Yhteyshenkilöt
  • Jaana Herranen, Helsingin yliopisto, jaana.herranen@helsinki.fi
Vuosina 2014-2016 yhteistyöoppilaitokset ja niiden yhteyshenkilöt
  • Kärpäsen peruskoulu, Lahti; Lea Smolander, lea.smolander@karpanen.net; Laila Riiheläinen, laila.riihelainen@edu.lahti.fi; Heidi Akkanen, heidi.akkanen@karpanen.net
  • Suomenlinnan ala-asteen koulu, Helsinki; Laura Kairamo, laura.kairamo@edu.hel.fi
  • Roihuvuoren ala-asteen koulu; Tintti Hohti, tiinamari.hohti@edu.hel.fi; Ilkka Alatalo, ilkka.alatalo@edu.hel.fi; Liisa Koskinen, liisa.koskinen@edu.hel.fi; Piia Rötkin, piia.rotkin@edu.hel.fi