Arkielämän ilmiöitä

Esittely

Arkielämän ilmiöitä -kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää opettajien kanssa yhteistyössä sekä eheyttäviä että erilaiset oppijat huomioivia malleja ja – materiaaleja kemian opetuksen tueksi arkielämän kontekstissa. Tarjoamme hankkeeseen osallistuville opettajille koulutusta ja tukea oman opetuksen kehittämiseen vuonna 2016 voimaan tulevien valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti. Hanke koostuu kahdesta erillisestä osahankkeesta. Ensimmäinen hanke keskittyy oppiaineiden väliseen yhteistyöhön ruuan kontekstissa. Toinen hanke yksilöllistävään kemian opetukseen kosmetiikan kontekstissa. Molemmat osahankkeet toteutetaan lukuvuoden 2015 – 2016 aikana. Lukuvuoden aikana yhteistapaamisia on 2 – 4 kertaa.

Materiaalit opetustyön tueksi

Aste: perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: kemia
Kuvaus: Arkielämän kemiaa -blogin tavoitteena on tukea eheyttävän kemian opetuksen toteuttamista arjen konteksteissa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 peräänkuuluttaa opetuksen eheyttämistä ja velvoittaa opetuksen järjestäjiä sisällyttämään vähintään yhden opetusta eheyttävän monialaisen oppimiskokonaisuuden lukuvuoteen. Blogiin kerätty materiaali koostuu erilaisista opetussuunnitelmista ja ideoista monialaisiksi oppimiskokonaisuuksiksi sekä näihin liittyvistä opetusmateriaaleista. Kaikissa lähtökohtana on arjen konteksti, oppilaslähtöisemmät ja toiminnalliset opetusmenetelmät sekä oppiaineiden välinen yhteistyö. Tavoitteena on tukea laajasti kemian opetukselle asetettuja tavoitteita sekä oppilaiden laaja-alaista osaamista.
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: opetusmalli, opetusmateriaali, kemian opetus, eheyttävä opetus, monialaiset oppimiskokonaisuudet

Materiaaliin »

Muut materiaalit
Yhteyshenkilöt
 • Outi Haatainen, Helsingin yliopisto, outi.haatainen@helsinki.fi
 • Päivi Kousa, Helsingin yliopisto, paivi.kousa@helsinki.fi
Vuosina 2014-2016 yhteistyöoppilaitokset ja niiden yhteyshenkilöt

Osahanke 1: Eheyttävää opetusta ruuan kontekstissa (Outi Haatainen)

 • Itäkeskuksen peruskoulu, Helsinki; Anna-Elina Huovio, anna.huovio@edu.hel.fi; Mia Osayi-Edwins, mia.osayi-edwins@edu.hel.fi
 • Kallahden peruskoulu, Helsinki; Teija Naskali, teija.naskali@edu.hel.fi, Ulla Järv, ulla.jarv@edu.hel.fi; Pia Wan,pia.wan@edu.hel.fi
 • Käpylän peruskoulu, Helsinki; Katri Hypen-Pennanen, katri.hypen-pennanen@edu.hel.fi; Hilkka Karp, hilkka.karp@edu.hel.fi
 • Torpparinmäen peruskoulu, Helsinki; Elina Roschier, elina.roschier@edu.hel.fi; Mari Mäkäräinen, mari.makarainen@edu.hel.fi
 • Vartiokylän yläaste, Helsinki; Hannele Kojo, hannele.kojo@edu.hel.fi; Riikka Lavonen, riikka.lavonen@edu.hel.fi
 • Vesalan yläasteen koulu, Helsinki; Anna Lähde, anna.lahde@edu.hel.fi; Marja Väärälä, marja.vaarala@edu.hel.fi
 • Yhtenäiskoulu, Helsinki; Marja Viro, marja.viro@edu.hel.fi, Inka Pisto, inka.pisto@edu.hel.fi; Päivi Nwakile, paivi.nwakile@edu.hel.fi
 • Helsingin opetusvirasto: Kirsi Verkka, kirsi.verkka@hel.fi

Osahanke 2: Yksilöllistävää opetusta kosmetiikan kontekstissa (Päivi Kousa)

 • Helsingin Suomalainen yhteiskoulu (1 opettaja)
 • Hiidenveden peruskoulu (2 opettajaa)
 • Jakomäen peruskoulu (1 opettaja)
 • Koivukylän ala-aste (1 opettaja)
 • Käpylän peruskoulu (2 opettajaa)
 • Linnajoen koulu (1 opettaja)